Elisabeth Otter-Knoll Stichting te Amsterdam

De Elisabeth Otter-Knoll Stichting werd gesticht door Johanna Elisabeth Sophia Knoll (1820-1900). Elisabeth Otter-Knoll had door huwelijken en erfenissen een flink vermogen vergaard en besloot bij testament ‘De Stichting voor Dames uit de deftige stand’ tot enig erfgenaam te benoemen. Vlak voor haar dood verduidelijkte zij haar wens: ‘[Het is] mijn verlangen in het leven te roepen een stichting voor fatsoenlijke Dames die onvermogend en zonder eigen schuld niet in staat zijn in haar eigen onderhoud te voorzien’. In 1894 kocht Elisabeth Otter-Knoll een terrein aan het Eikenplein in Amsterdam om het hofje voor deze Dames uit de deftige stand te realiseren.

Sinds september 2015 is er door de Elisabeth Otter-Knoll Stichting hard gewerkt om nieuwe appartementen te realiseren. Naast deze nieuwbouw is het oude gebouw getransformeerd en gerenoveerd. Elisabeth Otter-Knoll Stichting heeft een ontwerp gemaakt dat aangepast is aan de huidige tijd. Daarbij is met respect omgegaan met de wensen van Elisabeth Otter-Knoll. Zo is de Elisabeth Otter-Knoll Stichting voorbereid op de toekomst.

Isolerende folie

Aantal ruiten: 316
Totale glasoppervlak: 298 m2
Geïnstalleerde glasfilm: EnerSaver 80N